Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman (1740–1795) är en av Sveriges mest kända diktare och visförfattare. Hans möten med människor och natur har gett oss visor om bland annat Ulla Winblad och Fjäriln vingad.

I det här utbildningsklippet får du lära dig om Bellmans liv och vad som formade honom. Du får också en bild av den betydelse som hans visor haft för oss svenskar under flera hundra år.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Eduklips minilektion (en "Grej of the Day" att använda med utbildningsklippet)
 • Manus
Artikelnummer
EDU991215
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du lära dig om Bellmans liv, visor och dikter – samt vad som formade honom.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

 • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Musicerande och musikskapande

 • Komposition i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. Musikens sammanhang och funktioner
 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in