Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En stad växer fram – historien om Stockholm

I det här utbildningsklippet ska vi undersöka hur en stad växt fram under historien. Vilka förändringar har skett och hur har det påverkat levnadsförhållandena i staden?

Vi utgår från exemplet Stockholm, för att visa hur en svensk stad förändrats över tid. Vår tidslinje startar med de första boplatserna för 10 000 år sedan, och slutar med dagens moderna stad.

Tidslinjen gör bland annat nedslag i medeltiden, stormaktstiden, frihetstiden och 1800-talet.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991132
0,00 kr

I det här utbildningsklippet ges en tidslinje över storstadens utveckling.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

• Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

• Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 

Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850

• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

• Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in