Vi lär oss om: Broar

Vi människor behöver broar för att kunna ta oss fram på ett lättare sätt. Men hur fungerar en bro egentligen? Den här filmen visar vilka olika konstruktioner en bro kan ha.

Vi undersöker vilka olika sorters broar som finns, samt vad skillnaden mellan en bro och en viadukt är. Vi lär oss många olika begrepp som stödyta, brobana och brospann. Vi får se exempel på vad som händer när en bro inte är korrekt konstruerad, samt några speciella broar som finns runt om i världen!

Det här är en film för mellan- och högstadieelever när de läser om tekniska lösningar i ämnet teknik.


Kapitel:
Inledning (00:00–01:10)
Vad är en bro? (01:11–02:17)
Historien om bron (02:18–04:07)
Olika sorters broar (04:08–05:57)
En säker bro (05:58–07:14)
Brons konstruktion (07:15–11:44)
Sammanfattning (11:45–SLUT)


"Allt vi gick igenom på lektionen finns med i ‘Broar’. Det är bra att kombinera filmen med läroboken. Men det är mycket roligare att lära sig genom att kolla på en film istället för att läsa om broar!"
– Elev, 15 år

“En tydlig film som visar broarnas utveckling, betydelse för människor genom tiderna och hur man med olika konstruktioner kan skapa dessa funktionella och vackra byggnadsverk.“
– NO-lärare, mellanstadiet


Artikelnummer
SOL7521
200,00 kr

Hur fungerar broar egentligen? Vad är skillnaden mellan en bro och en viadukt? Vilka olika konstruktioner kan broar ha? Och varför började människan bygga broar? I filmen om broar lär vi oss det.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Tekniska lösningar
• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.