Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Varför firar vi Kristi himmelsfärdsdag?

Kristi himmelsfärdsdagen är en av svenska kyrkans viktigaste dagar. Den firas alltid på en torsdag, 40 dagar efter påsk. I det här utbildningsklippet får du veta hur och varför vi firar högtiden, samt vilka andra traditioner som är vanliga denna dag.

Till detta utbildningsklipp finns:

- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i maj 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Eduklips minilektion (en "Grej Of The Day" att använda med utbildningsklippet)
- Manus

Artikelnummer
EDU991170
0,00 kr

I utbildningsklippet berättar vi varför vi firar Kristi himmelsfärdsdagen samt vad "metardagen" är.

Undervisningen i historia och religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva i världen

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

Att leva tillsammans

  • Skildringar av livet förr och nu

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs åk 4–6

Hur historia används och historiska begrepp

  • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Religioner och andra livsåskådningar

  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Religion och samhälle

  • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in