Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad gör Sveriges kungliga familj?

Sverige är en monarki. Det betyder att vi har ett kungahus, en familj där någon är kung eller drottning över Sverige. Men vad innebär det att vara kung eller drottning? Vad gör prinsarna och prinsessorna? Vad är apanage och vad gör det kungliga hovet? Det ska vi undersöka!

En film för elever i låg- och mellanstadiet när de lär sig om Sverige i ämnet samhällskunskap.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/vad-gor-sveriges-kungliga-familj-sol7593/8d8df61d-de1b-4801-8e93-1134a24650fb

Kapitel:
Inledning (00:00–00:47)
Sveriges monarki (00:48–03:46)
Vad gör monarken och den kungliga familjen? (03:47–08:06)
Slott och hovet (08:07–09:23)
Sammanfattning (09:24–Slut)

“Lagom längd, många vettiga begrepp som förklaras kort men tydligt!”
– Lågstadielärare

“Spännande!” “Rolig!” “Jättebra!”
– elever, åk 1

Artikelnummer
Sol7593
200,00 kr

Men vad gör Sveriges kungliga familj? Vad innebär det egentligen att vara kung eller prinsessa i Sverige? Vad är apanage och vad gör det kungliga hovet? Det ska vi undersöka!

Samhällskunskap (Ur ämnets syfte):
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska,
rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.”

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
- kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Att leva i närområdet
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Att leva i världen
- Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Samhällsresurser och fördelning
- Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Granskning av samhällsfrågor
- Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in