Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Upptäcktsresornas tid – Vasco da Gama

I början av renässansen förändrades människans syn på världen. Tekniska uppfinningar, bättre fartyg och nya sätt att navigera gjorde det möjligt att korsa oceanerna.

Det här animerade utbildningsklippet berättar om Vasco da Gama, som blivit känd som den person som upptäckte sjövägen från Europa till Indien. Men hans metoder för att lägga beslag på handeln var inte så fredliga… Till utbildningsklippet finns handledningar för elever (Klippkoll) och pedagoger (Handledning).

Artikelnummer
Edu991092
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du lära dig om Vasco da Gama.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen... samt några bakomliggande orsaker till detta.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in