Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Upptäcktsresornas tid – Christofer Columbus

I början av renässansen förändrades människans syn på världen. Tekniska uppfinningar, bättre fartyg och nya sätt att navigera gjorde det möjligt att korsa oceanerna. Det här animerade utbildningsklippet berättar om en av de mest kända sjöfararna, Christofer Columbus. Hur gick det egentligen till när han – utan att veta det själv – seglade ända till den amerikanska kontinenten?

Artikelnummer
Edu991091
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du veta mer om Christofer Columbus.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen… samt några bakomliggande orsaker till detta.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Livsmiljöer
• Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Kartan och dess uppbyggnad.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in