Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinnarna: Tryckmätning av hjärnan

Med hjälp av ultraljud kan man på ett säkert och exakt sätt mäta trycket i hjärnan. Om trycket lämnas okontrollerat, t.ex. i samband med en stroke eller hjärntumör, kan det annars stiga till farligt höga nivåer. Uppfinnare: Arminas Ragauskas
Artikelnummer
Edu991021
0,00 kr
Möt en uppfinnare vars banbrytande uppfinning möter vår tids utmaningar när det gäller hälsa, teknik och miljö!
Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling."

Gy11, Vård- och omsorgsprogrammet
"I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa."
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in