Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinnarna: Papperstransistorn

En papperstransistor är en transistor tillverkad av cellulosafiber – med andra ord papper utnyttjat för elektroniska ändamål. Den skapar helt nya möjligheter för lågkostnads- och engångselektronik, samtidigt som den är ett miljövänligare alternativ. Uppfinnare: Elvira Fortunato, Rodrigo Martins
Artikelnummer
Edu991024
0,00 kr
Möt en uppfinnare vars banbrytande uppfinning möter vår tids utmaningar när det gäller hälsa, teknik och miljö!
Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
"Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling."
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in