Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Svag och stark artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) gör att datorer kan lösa problem snabbare än vad en mänsklig hjärna har kapacitet till. Men är det verkligen "intelligens" det handlar om?

I utbildningsklippet tittar vi närmare på vad svag och stark AI innebär samt hur svag AI på många sätt påverkar vår vardag. Du får även veta vad Turingtestet är.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991259
0,00 kr

I utbildningsklippet tittar vi närmare på vad svag och stark AI innebär och ger olika exempel.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
 • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
 • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Teknik 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.

Teknik - specialisering ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller med koppling till det teknikområde som valts för kursen.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in