Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ordens betydelse

Vi följer fjortonåriga Lina som fått i uppgift i skolan att skriva en låttext. Det ska handla om något som hon bryr sig om och orden hon skriver ska betyda något för henne. Vi får följa med Lina när hon skriver sin text och sedan rappar inför klassen. Vi får även se en musikvideo som Lina har gjort. Sedan träffar vi Mattias Cronert som är sångare och låtskrivare. Han berättar om hur viktigt han tycker att det är med en låttext som betyder något.

”Bland det roligaste jag gjort i skolan hittills!” – Elev, årskurs 9

”Filmen gav mig inspiration.” – Elev, årskurs 9

"Man skulle jobba mycket mer så här!" – Lärare, högstadiet


Artikelnummer
KMEDIA1738
200,00 kr

Hur skriver man en text som verkligen betyder något? Vi följer Lina som fått i uppgift i skolan att skriva en låttext, sedan träffar vi Mattias som är sångare och låtskrivare.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Musik (högstadiet)
• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Svenska (högstadiet)
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
• Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto