Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Olika styrelseskick − Oligarki

Oligarki är ett styrelseskick där samhället styrs av ett fåtal. Ordet kommer i från grekiskans oligos som betyder få och archos som betyder att härska. En oligark är någon som påverkar samhället med ekonomisk makt – antingen med egna pengar eller andras pengar som personen kontrollerar.

De flesta demokratier har inslag av oligarki där väldigt rika personer använder sin förmögenhet för att påverka politiken − även i Sverige.


Artikelnummer
NK-357
0,00 kr

I klippet lär vi oss om styrelseskicket oligarki.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9

Individer och gemenskaper

- Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.

- Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.


Beslutsfattande och politiska idéer

- Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

- Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.


Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in