Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Möt våra rovdjur – Björn och varg

Vi människor rör oss inte ute i skogen lika mycket som vi gjorde förr i tiden. Men när vi väl är ute i skog och mark ska vi samsas med alla djur som lever här. Vår traditionella kunskap som vi haft i generationer börjar nu glömmas bort och med okunskap följer ofta rädsla för det okända.

Vad ska vi göra om vi möter en björn? Hur farliga är de vargar som strövar omkring i svenska skogar egentligen? Ska man tro media så utgör vargen ett stort hot mot människan. Eller gör den verkligen det?

Genom fantastiska bilder visar filmen brunbjörnar och vargar, deras beteende och hur de lever. Vi lär oss även om hur vi ska bete oss när vi är ute i skogen och hur ointresserade både varg och björn egentligen är av oss.

Artikelnummer
KMEDIA1368
200,00 kr

Detta är en film med fantastiska bilder som berättar om björn och varg samt hur vi människor ska bete oss när vi är ute i skogen. Vad gör man om man möter en björn? Hur hotfulla är vargar egentligen?

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4–6

• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7–9

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Undervisningen i Naturkunskap (gymasniet) ska behandla följande centrala innehåll:

• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto