Jordens krafter: Jordbävningar

I det här avsnittet undersöker teamet naturfenomenet jordbävningar. Claire och Mike tränar med en av världens bästa räddningsteam och Dougal och Zoe är i Tokyo för att undersöka hur folk håller sig säkra i den mest jordbävningsbenägna staden på jorden.

Artikelnummer
SOL7365
200,00 kr

Vad är en jordbävning? Hur är det att uppleva en jordbävning? I det här avsnittet undersöker teamet naturfenomenet jordbävningar.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.