Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gödselns historia

Redan för länge sen kom bönderna på att gödsel är bra för jordbruket. Men det som under mycket lång tid var ett sunt kretslopp förändrades under 1900-talet med ny jordbruksteknik. När vi tillsätter för stora mängder växtnäring till jorden kan det bli övergödning i naturen. Idag är medvetenheten större om riskerna med alltför effektiv gödsling.
Ett utbildningsklipp som väcker elevernas nyfikenhet och inspirerar till sökandet efter mer information.
Artikelnummer
Edu991043
0,00 kr
Gödsel är bra för jordbruket. Men för mycket och effektiv gödsel kan leda till problem med övergödning...
Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
• Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturbruksprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturkunskap
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto