Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gissa spåret! Skogsmusen

När det har snöat på vintern så går det att leta ... spår! Vet du vad det är för djur som gått här?
I utbildningsklippet får eleverna ledtrådar och räknar sen ner och gissar tillsammans! Tänk på att inte avslöja svaret i förväg – därför syns bara ”Gissa spåret!” i titelskylten.

Det här utbildningsklippet handlar om skogsmusen! Eleverna engageras i en spännande gissningslek samtidigt som de får reda på hur skogsmusen rör sig, var den lever och att den kan få massor av ungar!

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Gissa spåret! (en mall som eleverna själva kan använda)
  • Manus
Artikelnummer
EDU991239
0,00 kr

Det här utbildningsklippet handlar om skogsmusen! Eleverna engageras i en gissningslek och får några fakta om skogsmusen.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen

  • Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
  • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in