Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Deutschland: Politik, Geschichte, Geografie und Natur

Förbundsrepubliken Tyskland har funnits sedan 1949. Landet är en parlamentarisk demokrati och är uppdelat i 16 delstater. I den här filmen ska vi lära oss om Tyskland – på tyska!

I språkprogrammet lär vi oss om landets politik, historia, geografi och natur. Vi undersöker bland annat vad Rhenförbundet var för något, vad en förbundskansler gör och vad som är så speciellt med Oktoberfest! Vi tittar också närmare på de tre geografiska regionerna samt på den tyska arkitekturhistorien.

Det här är ett språkprogram främst för elever som läser tyska – med tyskt tal samt valbar tysk eller svensk undertextning. En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de lär sig språket tyska. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/deutschland-politik-geschichte-geografie-und-natur-1848km/12be73c3-8943-424d-bc03-ac482d4aab83

Kapitel:

- Politik (00:00–03:37)
- Geschichte (03:38–11:24)
- Geografie und Natur (11:25–Slut)

“Filmen är bra. Den har en bra struktur, som gör att tittaren kan följa med och förstår enkelt när filmen byter till nästa område. Filmen ger en bra översikt av politiken, historien och naturen i Tyskland. Den är pedagogisk med bilder som förtydligar innehållet - t.ex. inflyttande Bundeslands flaggor.”

– Modersmålslärare i tyska, åk 1–9

“Jag tyckte att filmen var bra och kunde lätt följa med och förstå innehållet. En del information var ny för mig så vi diskuterade tillsammans i klassen efteråt.”

– Elev, åk 7

Artikelnummer
KMEDIA1848
200,00 kr

I den här filmen lär vi oss om Tysklands politik, historia, geografi och natur. Detta är ett språkprogram för elever som läser tyska – med tyskt tal och tysk undertextning.

Moderna språk Ur ämnets syfte (åk 4–9):

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
 förståelse av målspråket i tal och skrift,
 förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Undervisningen i moderna språk ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Lyssna och läsa – reception
 Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Modersmål Ur ämnets syfte (åk 1–9):

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Samhällskunskap Ur ämnets syfte (åk 7–9):

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll
 Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Reception
 Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel på skyltar och i reklam.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in