Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

ABC och D – Konsonanter

Vad är en konsonant för något? Med hjälp av Hedvig, Karsten och Alicia tar vi reda på det!

Det finns 29 bokstäver i alfabetet och 20 av dem är konsonanter. Det som skiljer vokalerna från konsonanterna är ljudet. Ljudet av en vokal kommer ifrån strupen, medan ljudet av en konsonant kommer ifrån munnen. Vi lär oss också hur konsonanterna uttalas.

Artikelnummer
Medix186
200,00 kr

Vad är en konsonant för något? Med hjälp av Hedvig, Karsten och Alicia tar vi reda på det!

Förskoleklass
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:
Språk och kommunikation
- Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
- Rim, ramsor och andra ordlekar.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Läsa och skriva
- Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
- Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
- Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Läsa och skriva
- Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
- Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in