Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Why do we celebrate Bonfire Night?

”Remember, remember the fifth of November. Gunpowder, treason and plot. We see no reason why gunpowder treason should ever be forgot.”

I det här spännande utbildningsklippet berättas om Guy Fawkes som 1605 försökte ta livet av kungen genom att spränga parlamentet. Numera firar engelsmännen Bonfire Night den 5 november, med smällare och bål där en Guy Fawkes-docka eldas upp.

Utbildningsklippet är på engelska, med valbar engelsk undertext.

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Eduklips minilektion (en Grej of the Day att använda med utbildningsklippet)
 • Lärarhandledning
 • Manus
Artikelnummer
EDU991271
0,00 kr

På engelska får du höra historien om Guy Fawkes och den brittiska traditionen ”Bonfire Night” (som firas 5 november varje år).

Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kommunikationens innehåll

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och om­rå­den där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Lyssna och läsa – reception

 • Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller drama­tise­rad form.

Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kommunikationens innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i oli­ka sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, be­rättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, ny­he­ter, reportage och tidningsartiklar.

Engelska 7 ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in