Volonturism – på gott och ont

Volontärturism eller volonturism som det också kallas, är att kombinera sin semester med arbete hos icke vinstdrivande organisationer. Det kan vara att hjälpa till på barnhem, undervisa i skolan eller att arbeta med djur.

De flesta människor bokar via organisationer i sina hemländer som samarbetar med lokala organisationer i värdlandet. I och med att volonturism har blivit ett alltmer populärt sätt att resa, har också kritiken ökat. Det ifrågasätts om viljan att hjälpa faktiskt kan göra mer skada än nytta. Möt röster från värdlandet Sydafrika där frivilliga, byråer och samordnare delar sina erfarenheter och tankar om volonturismen och dess framtid.

Artikelnummer
SOL7404
200,00 kr

Volontärturismen växer, men det gör också kritiken. Det ifrågasätts om viljan att hjälpa faktiskt kan göra mer skada.

Undervisningen i Religionskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. 
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle… 

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.