Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vindkraftens historia – en översikt

Människan har länge använt vindens kraft till att exempelvis mala säd och pumpa vatten. Vindkraft är idag även en viktig och populär metod för att producera hållbar el.

I det här utbildningsklippet får du veta mer om vindkraftens historia, från antika vindhjul till dagens – och framtidens – vindkraftverk.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991291
0,00 kr

Utbildningsklippet berättar övergripande om vindkraftens historia: Från antika vindhjul till dagens vindkraftverk.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika ty­per av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.
  • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Teknik ska behandla följande centrala innehåll:

  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in