Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Sjukdomar hos äldre

Att åldras är en naturlig del av livet. Men när vi blir äldre finns det en större risk att drabbas av vissa sjukdomar eller besvär. I den här filmen ska vi tillsammans med en professor i geriatrik titta närmare på några av dessa sjukdomar.

Vi inleder filmen med att undersöka vad som händer i kroppen när vi blir äldre. Sedan fördjupar vi oss i sjukdomarna; Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, benskörhet och artros.

Vi lär oss hur sjukdomarna påverkar kroppen, vilka symtom de kan ge och vilka behandlingar eller sätt att lindra besvären som finns.

Det här är en film för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet och gymnasiet när de läser om till exempel kropp och hälsa i ämnet biologi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/vi-lar-oss-om-sjukdomar-hos-aldre-sol7591/02838eb8-438c-49de-9480-5865dae1949c

Kapitel:
Inledning (00:00–00:57)
Vad händer i kroppen när vi blir äldre? (00:58–03:52)
Demens och Alzheimers sjukdom (03:53–06:31)
Parkinsons sjukdom (06:32–08:41)
Benskörhet (08:42–11:45)
Artros (11:46–14:33)
Sammanfattning (14:34–Slut)

“Intressant med film kopplad till sjukdomar som drabbar äldre personer. Bred film som kan användas på olika sätt. Bra uppdelning, strukturerat berättande. Bra pedagogiskt upplägg.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7591
200,00 kr

Att åldras är en naturlig del av livet. I den här filmen lär vi oss om några sjukdomar som kan drabba oss när vi blir äldre: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, benskörhet och artros.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa
- Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kropp och hälsa
- Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Undervisningen i kursen Biologi 2 ska behandla följande centrala innehåll:
Organismens funktion
- Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
- Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in