Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Olja

Olja finns på många platser på jorden och används i många olika slags material. Människan har använt sig av mineralolja i minst 5 000 år. Programmet visar hur man gör idag för att hitta nya oljekällor, hur man gör för att få upp oljan, samt vad det finns för olika typer av oljor.

Vi lär oss också om hur mineraloljan bearbetas genom destillering för att kunna användas av oss som t.ex. bränsle och råvara inom den kemiska industrin. I programmet lär vi oss termer som bl.a. raffinering, kolväten, alkaner, svavelföreningar och råbensin.

Artikelnummer
Sol7118
200,00 kr

Programmet visar hur man gör idag för att hitta nya oljekällor, hur man gör för att få upp oljan, samt vad det finns för olika typer av oljor. Vi lär oss även om hur mineralolja bearbetas och används.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Undervisningen i Kemi (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in