Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Klassifikation av levande ting

I filmen Klassifikation av levande ting lär vi oss varför det är viktigt att kunna dela in levande ting i olika grupper. Att det finns över 2 miljoner levande ting på jorden och att forskare faktiskt ställts inför den enorma uppgiften att gruppera tingen. Filmen lär oss hur forskare klassificerar levande ting med hjälp av olika metoder. Viktiga ord som används i filmen är bl.a Klassifikationsnivåer, eubakterier, arkebakterier, eukaryoter.

Artikelnummer
Sol7073
200,00 kr

I det här programmet får vi lära oss mer hur man kan dela in levande ting i grupper och varför det är viktigt att kunna göra det.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto