Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Växter – en introduktion

Det här programmet ger en inblick i växternas märkliga värld – utan dem skulle inget annat liv kunna finnas.
Egenskaperna hos allt levande studeras, såsom cellandning, tillväxt och reparation, reaktion på stimuli, upptagning av näringsämnen från omgivningen och fortplantning och då särskilt hur detta sker i växter. Både könlig och könlös fortplantning tas upp, och särskild uppmärksamhet ägnas klorofyllets, kloroplasternas och solljusets roller.
Programmet förklarar även olika former och funktioner hos rötter, stjälkar och blad.

Artikelnummer
Sol7015
200,00 kr

Det här programmet ger en inblick i växternas märkliga värld – utan dem skulle inget annat liv kunna finnas.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto