Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vårt djuriska arv, del 2: Jakten och yngelvård

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


Modern sociobiologi utgår från att den individuella reproduktionen är orsaken till, eller meningen med allt beteende, att socialtbeteende har utvecklats genom evolutionen och att det finns en genetisk uppkomst för allt beteende.

I del 2, Jakten och yngelvård, presenteras de viktigaste teserna inom sociobiologi, eller evolutionsbiologi som det också kallas för.

Genom att använda sig av typiska beteendemönster hos lägre och högre stående djur, försöker man visa på likheter mellan människa och djur.

Artikelnummer
Sol7002
200,00 kr

Sociobiologi (evolutionsbiologi), I vårt djuriska Arv del 2 (jakten och yngelvård) presenteras de viktigaste teserna hos sociobiologin att vårt sociala beteende har utvecklats genom evolutionen.

Undervisningen i Biologi (höstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Undervisningen i Naturkunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Undervisningen i ämnet Samhällskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto