Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världens högsta berg

I den här filmen får vi veta mer om världens högsta berg. Vi lär oss om världens fem högsta toppar – som alla ligger i Asien! Under filmens gång lär vi oss även mer om vad ett berg är, vad höjdsjuka kan leda till samt varför vi mäter bergs höjd från havsytan. Vi ska också titta närmare på Sveriges högsta berg Kebnekaise.

Artikelnummer
Medix190
200,00 kr

Vi lär oss om vad ett berg är och vilka som är jordens fem högsta toppar. Under filmens gång lär vi oss även mer om vad höjdsjuka kan leda till samt varför vi mäter bergs höjd från havsytan.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
- Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Geografins metoder och verktyg
- Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in