Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Varför faller vi för falska nyheter?

Det finns många exempel där konspirationsteorier och falska nyheter fått stor spridning på nätet.

I det här utbildningsklippet ges exempel på falska nyheter som fått stor genomslagskraft. Du lär dig om psykologin bakom vad som får oss att tro på – och sprida vidare – falska nyheter. Dessutom ges exempel på vilka som medvetet sprider falska nyheter samt vad de vinner på det. Du lär dig även begrepp som bekräftelsebias (confirmation bias).

Utbildningsklippet finns med svensk och engelsk undertext.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991176
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig varför vi lockas av, och sprider falska nyheter vidare.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Information och kommunikation

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll:

• Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in