Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vem var Anne Frank?

Anne Frank var bara 15 år när hon dog i ett koncentrationsläger under andra världskriget.

I det här utbildningsklippet berättar vi vem Anne Frank var och du får veta vad som hände med henne och hennes familj. Du lär dig också vilken betydelse hennes dagbok fick efter hennes död.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
Edu991153
0,00 kr

I det här utbildningsklippet berättar vi vem Anne Frank var och du får veta vad som hände med henne.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in