Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Vanliga sjukdomar

I den här filmen ska vi lära oss om några av de vanligaste sjukdomarna som vi kan drabbas av. Vi börjar med att lära oss begreppet folksjukdomar och vad det innebär. Vi undersöker hjärt- och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sen undersöker vi sjukdomar som diabetes, övervikt och de som drabbar vårt psyke. Till sist lär vi oss om några virussjukdomar vars symptom oftast blir mer lindriga men som drabbar de flesta av oss. I filmen får vi hjälp av allmänläkaren Karl-Patrik som förklarar sjukdomarna och dess symptom.

Det här är en film för elever i högstadiet när de läser om kropp och hälsa i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:10)
Folksjukdomar – vanligaste sjukdomarna i Sverige (01:11–02:18)
Hjärt- och kärlsjukdomar (02:19–08:15)
Diabetes (08:16–10:41)
Övervikt (10:42–12:18)
Psykiska sjukdomar (12:19–15:00)
Virus (15:01–16:44)
Sammanfattning (16:45–SLUT)

Det var en mycket informativ film! Mycket bra anpassad för högstadieelever. Särskilt den del som handlar om psykisk ohälsa. Det är ju vanligt förekommande och viktigt att de unga vet att det finns hjälp att få och att man inte är ensam.”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7532
200,00 kr

Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Sverige? Det ska vi undersöka i den här filmen. Vi lär oss bland annat varför man drabbas, vilka symptom sjukdomarna kan ge och hur de kan botas.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relatio­ner och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in