Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vaniljchoklad

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


Vi följer fem korta historier om kärleksrelationer i olika åldrar, som skiljer sig från varandra i form och innehåll men som tillsammans bildar en helhet. Olika men ändå lika. Kan vi leva tillsammans trots våra olikheter? Eller stämmer myten ”lika barn leka bäst”?

Vaniljchoklad är en film som öppnar för en diskussion om relationer, identitet och mångfald. Vi får fem korta inblickar i fem olika kärleksrelationer. Par som glider ifrån varandra, missförstår och misstror, par vars olika kulturer delar dem, ung kärlek som spirar samt gammal kärlek som rostat.

Varför tenderar vi att se våra olikheter i ett negativt ljus när de kan komplettera snarare än exkludera varandra? Mår relationerna med våra medmänniskor bättre om vi vågar öppna oss och kommunicera mer? Vit och svart är inte varandras motsats utan en barnsligt enkel ekvation - vaniljchoklad.

Artikelnummer
KMEDIA1257
200,00 kr

Vi följer fem korta historier om kärleksrelationer i olika åldrar, olika men som tillsammans bildar en helhet. Filmen inspirerar till diskussion om relationer, identitet och mångfald.

Samhällskunskap - ur ämnets syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Samhällskunskap - ur ämnets syfte (gymnasie)

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.

Undervisningen i samhällskunskap (gymnasie) ska behandla följande centrala innehåll

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto