Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vad är en jordbävning?

Jordbävningar uppstår hela tiden, runt om i världen. Men vad är de egentligen – och hur uppstår de?

I det här utbildningsklippet lär du dig begrepp som tektoniska plattor, konvektionsströmmar, fokus, epicentrum och tsunami. Du får även exempel på kända jordbävningar.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991156
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om jordbävningar.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto