Ung vuxen: Michelle – med en funktionsvariant och självmordsförsök

I den här filmen lär vi känna Michelle. Vi får följa hennes berättelse om sexuella övergrepp, sin sjukdom och mobbning. Och hur hon idag har vänt sina motgångar till någonting positivt. Vi träffar även skolungdomar som diskuterar sina tankar efter att ha hört Michelles berättelse. Och slutligen möter vi två läkare som förklarar hur viktigt det är att ha någon att prata med om sina känslor samt vart man kan vända sig för att få stöd.

Artikelnummer
SOL7473
200,00 kr

Michelle berättar sin livshistoria; om sexuella övergrepp, mobbning och att drabbas av en svår sjukdom. Vi träffar ungdomar som diskuterar kring historien, samt två läkare.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:

Skolans värdegrund och uppdrag
“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” … “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”

Ämnesöverskridande mål och riktlinjer enligt läroplan, normer och värden:

Skolans mål är att varje elev
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Samhällskunskap (alla åldrar)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.