Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Tjernobyl

Den 26 april 1986 inträffade en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Mer än 30 år senare lever många fortfarande med efterverkningarna. I det här utbildningsklippet får du lära dig mer om Tjernobylkatastrofen. Du får också besöka staden Pripjat, där tiden stått stilla sedan olyckan.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus

Artikelnummer
Edu16731
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du lära dig mer om Tjernobylkatastrofen.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  •  Kalla krigets konflikter samt nya maktförhållanden och utmaningar i värl­den efter det kalla krigets slut.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika ty­per av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Natur och miljö

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Historia 2b ska behandla följande centrala innehåll:

  • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in