Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

De globala målen för hållbar utveckling

(För mellan- och högstadiet)

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit!

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. De lanserades 2015 och varje år träffas världens ledare för att diskutera framstegen och utmaningarna kring att nå målen.

Här har vi samlat några av våra filmer som tar upp och tangerar de globala målen för mellan- och högstadiet. Med filmerna vill vi skapa förståelse för hur de globala målen berör alla och hur de hänger ihop.

Klickar du på respektive film kommer du till dess produktsida med mer information. Filmerna tar antingen upp ett eller flera mål, du hittar vilka på respektive films produktsida. Där hittar du dessutom filmhandledning och annat pedagogiskt material med inspiration i form av diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsuppgifter.

För att kunna se våra filmer och pedagogiska material behöver du vara inloggad.

  

Globalamalen

   

Filmer: