Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar i stort om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I dag är det fortfarande ett stort glapp mellan kvinnor och män. Men det handlar inte bara om en jämvikt mellan könen, det handlar om normer, värderingar och attityder i samhället.

Nedan hittar du våra filmer på temat, där vi får en inblick i ämnen som könsroller, samhällsnormer, sexism och könsrelaterat våld.

Klickar du på respektive film kommer du till dess produktsida med mer information. Där hittar du dessutom filmhandledning och annat pedagogiskt material med inspiration i form av diskussionsfrågor och förslag på fördjupningsuppgifter.

För att kunna se våra filmer och pedagogiska material behöver du vara inloggad.

Filmer: