Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Sveriges träd

Träd finns överallt runt omkring oss. I den här filmen ska vi gå igenom vad ett träd är för något. Samtidigt lär vi oss om några av de vanligaste träden som vi har i Sverige, som björk, en och gran. Vi lär oss hur de ser ut, var de växer och vad vi använder dem till. Vi går också igenom begrepp som stam, gren, trädkrona och kotte. 

Det här är en film för elever i låg- och mellanstadiet när de ska lära sig om växter i närmiljön, i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–00:54)
Vad är ett träd? (00:55–01:35)
Barrträd (01:36–02:06)
Gran (02:07–03:18)
Tall (03:19–04:06)
En (04:07–05:07)
Lövträd (05:08–05:40)
Björk (05:41–06:29)
Ek (06:30–07:51)
Lönn (07:52–08:38)
Asp (08:39–09:37)
Rönn (09:38–10:24)
Sammanfattning (10:25–SLUT)

“Filmen har bra och tydliga bilder samt en bra berättarröst. Jättebra med en jämförelse av barr- och lövträd. Filmen avslutas med en tydlig sammanfattning. En bra film för svenska som andraspråk!”
– lärare, lågstadiet

Artikelnummer
SOL7529
200,00 kr

I den här filmen lär vi oss om några av de vanligaste träden vi har i Sverige, som gran, björk och rönn. Vi undersöker bland annat var de växer och hur de ser ut.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in