Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Sveriges blommor

I den här filmen ska vi lära oss vad en blomma är för något. Samtidigt lär vi oss om några av de vanligaste blommorna som vi har i Sverige, som till exempel tussilago, smörblomma och vit näckros. Vi får lära oss hur de ser ut, var de växer, och vad som är speciellt med dem. Vi lär oss också begrepp som krona, utlöpare, stjälk och pollen. Vi undersöker var prästkragen har fått sitt namn ifrån, och varför myror tycker vitsippor är goda!

Det här är en film för elever i låg- och mellanstadiet när de ska lära sig om växter i närmiljön, i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–00:55)
Vad är en blomma? (00:56–01:38)
Tussilago (01:39–02:46)
Vitsippa (02:47–04:06)
Liljekonvalj (04:07–05:02)
Maskros (05:03–06:11)
Prästkrage (06:12–07:12)
Smörblomma (07:13–08:04)
Vit näckros (08:05–09:31)
Sammanfattning (09:32–SLUT)


“Filmen visar tydliga bilder, och fina närbilder. Bra och tydlig sammanfattning. En trevlig och begriplig film som jag gärna skulle använda i undervisningen. Filmen passar även bra för svenska som andraspråk!”
– lärare, lågstadiet
Artikelnummer
SOL7528
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om några av dem, som tussilago, prästkrage och smörblomma. Vi undersöker bland annat var de växer och hur de ser ut.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in