Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Storföretagens historia, del 6: AstraZeneca

Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2024-05-01.

Astra har spelat en enormt viktig roll för Sverige. Inte bara som en stor arbetsgivare och en av landets största exportörer utan även som en tung aktör då det gäller användandet av kvalificerade forskarlag. Astra var redan innan fusionen med Zeneca 1998 det 11:e största läkemedelsföretaget i världen. I det här programmet får vi veta mer om svenska Astra och hur allting började, i Snäckviken i Södertälje.

Artikelnummer
Sol7166
200,00 kr

AstraZeneca bildades 1998 i en fusion. I det här programmet får vi lära oss om svenska Astras historia innan fusionen och hur det kom att bli ett av de svenska storföretagen.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Undervisningen i ämnet Historia (gymansiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in