Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Storföretagens historia, del 3: SKF

Idag är SKF (Svenska Kullagerfabriken) världens största producent av rullningslager, med 80 fabriker runt om i världen och försäljning i 150 olika länder. Genom en kombination av teknisk innovationskraft, kundanpassning och mycket höga kvalitetskrav lyckades detta företag gå från ingenting till en världskoncern på ett decennium. Detta i en tid då affärsresor skedde med båt eller järnväg och kommunikationer sköttes med brev eller telegram. I det här programmet får vi se hur det gick till.

Artikelnummer
Sol7163
200,00 kr

Idag är SKF världens största producent av rullningslager, med 80 fabriker runt om i världen och försäljning i 150 olika länder. Men hur började det? Det tar vi reda på i detta program.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Undervisningen i ämnet Historia (gymansiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto