Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Storföretagens historia, del 3: SKF

Denna titel kommer att utgå ur vårt utbud 2024-05-01.

Idag är SKF (Svenska Kullagerfabriken) världens största producent av rullningslager, med 80 fabriker runt om i världen och försäljning i 150 olika länder. Genom en kombination av teknisk innovationskraft, kundanpassning och mycket höga kvalitetskrav lyckades detta företag gå från ingenting till en världskoncern på ett decennium. Detta i en tid då affärsresor skedde med båt eller järnväg och kommunikationer sköttes med brev eller telegram. I det här programmet får vi se hur det gick till.

Artikelnummer
Sol7163
200,00 kr

Idag är SKF världens största producent av rullningslager, med 80 fabriker runt om i världen och försäljning i 150 olika länder. Men hur började det? Det tar vi reda på i detta program.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Undervisningen i ämnet Historia (gymansiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in