Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Shock Room – Milgrams lydnadsexperiment

I början på 1960-talet genomförde psykologen Stanley Milgram en serie kontroversiella experiment om lydnad. Syftet var att försöka förstå förintelsen och hur så många människor kunde ställa sig bakom nazisternas antisemitiska ideologi. I sken av att deltagarna medverkade i en studie om minne och lärande, blev de ombedda att tilldela uppenbarliga dödliga elchocker på en annan människa. Milgram menade på att om en auktoritet beordrar dig att orsaka någon smärta, skulle de flesta av oss följa order. Men skulle vi det?

Nu, mer än femtio år efter Stanley Milgrams framstående experiment, har regissören Kathryn Millard tillsammans med skådespelare återskapat experimentet som tvingar oss själva att ställa frågan: Vad skulle jag göra?

Artikelnummer
ETS5083
200,00 kr

Filmen återskapar Stanley Milgrams klassiska lydnadsexperiment. Han menade att om en auktoritet beordrar dig att orsaka någon smärta, skulle de flesta av oss följa order. Men skulle vi det?

Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.

Samhällskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Demokrati och medborgarnas möjligheter att påverka politiskabeslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.

I de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga programmen:
Psykologi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet

• Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
• Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t.ex. kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

Filosofi Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar om det sköna.
• Samhällsfilosofisk fördjupning, t.ex. utopiskt tänkande, med utgångspunkt i begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av begreppen i olika tider och traditioner.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto