Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Second life – Du lever bara två gånger

* Denna titel kommer att utgå ur filmkatalogen 2021-06-30


I virtuella tredimensionella internetvärldar som Second Life är alla vackra eller exotiska. Människor loggar in, skapar sin avatar, väljer en kropp, bygger ett hus och lever ett Second Life. Man kan chatta med främlingar, dräpa drakar eller skapa ett fantasiföretag och till och med tjäna riktiga pengar. Vissa hävdar att Second Life kommer att bli mer inflytelserikt än eBay, MySpace och Facebook. ’Second life – du lever bara två gånger” ger en fascinerande och bitvis humoristisk inblick i de hårt marknadsförda löftena och de potentiella fällorna i de virtuella världarna. Det finns ännu inga lagar i de virtuella världarna och ”virtuella våldtäkter” har börjat rapporteras. I och med att bandbredden blir större så lockas allt fler människor in i internetvärldarna. Kommer vi alla att leva två liv om tio år?

Artikelnummer
KMEDIA1151
200,00 kr

I virtuella tredimensionella internetvärldar som Second Life är alla vackra. Människor loggar in, skapar sin avatar, väljer en kropp, bygger ett hus och lever ett Second Life. Men hur fungerar det?

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9:
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gy:
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Kunskapsmål – Teknikprogrammet gymnasiet
Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i utbildningen.
Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö ska ge kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto