Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Så rör sig kontinenterna - om plattektonik

De fascinerande geologiska processerna bakom bergs uppkomst, oceanbottenspridning och vulkaner är några exempel på plattektonikens kraft.
Videoupptagningar från bl.a. Island, Klippiga bergen och den svenska fjällkedjan hjälper tittarna att förstå teorin bakom plattektoniken. Överskådliga animationer illustrerar de tektoniska plattornas rörelser och deras betydelse för utvecklingen av olika landformer.

Andra termer som behandlas är kontinentaldrift, mittoceanisk rygg, plattgräns, subduktion, konvergerande gräns, divergerande gräns och transform förkastning.

Artikelnummer
Sol7053
200,00 kr

De fascinerande geologiska processerna bakom bergs uppkomst, oceanbottenspridning och vulkaner är några exempel på plattektonikens kraft.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.


Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in