Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Rymdskeppet

Mia drömmer om att kunna åka till månen. För att göra det måste hon ha ett rymdskepp och för att få det måste hon ha pengar, så hon söker jobb. Under hela Mias uppväxt har hennes omgivning behandlat henne som om hon vore efterbliven vilket har resulterat i att hon själv tror det. Under filmens gång tvingas hon ta itu med sitt förflutna för att nå sina drömmar.

Rymdskeppet är en humoristisk film som leder till diskussioner om utanförskap, fördomar, mångfald, bemötandefrågor, att våga tro på sig själv och allas rätt till lika värde. Målet med filmen är att förändra värderingar och vända perspektiv för att förbättra bemötandet.

Artikelnummer
KMEDIA1287
200,00 kr

Rymdskeppet är en humoristisk spelfilm som leder till diskussioner om utanförskap, fördomar, mångfald, bemötandefrågor, att våga tro på sig själv och allas rätt till lika värde.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Examens mål - Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto