Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Räven

I Sverige har vi två rävarter: fjällräv och rödräv. Rödräven är vanligast och kallas därför också allmänt bara för ”räv”.

I detta program får vi lära oss mer om den svenska rödräven – bl.a. hur den ser ut, hur den lever och om dess familjeförhållanden. Med vackra bilder i rävens naturliga habitat och intressanta fakta om räven är detta program ett bra hjälpmedel för både lärare och elever.

Artikelnummer
Sol7153
200,00 kr

I detta program får vi lära oss mer om räven – bl.a. hur den ser ut, hur den lever och om dess familjeförhållanden.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena (lågstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.


Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto