Pyramider

Pyramider finns på olika platser runt om i världen. De mest kända är pyramiderna i Egypten. Men det finns också pyramider i Sydamerika och mer moderna pyramider som Louvren i Paris.
Vad är det med pyramidens form som är så intressant och varför finns det så många?
Vi besöker olika sorters pyramider runt om i världen för att lära oss deras historia samt hur de byggdes.

Kapitel:
Inledning
Forna Egypten
Egyptiska pyramider
Hur byggde man en pyramid?
Pyramider runt om i världen
Sammanfattning

Artikelnummer
KMEDIA1624
200,00 kr

Vi besöker olika sorters pyramider runt om i världen och får lära oss deras historia.

Undervisningen i historia ska behandla följande innehåll enligt läroplan

Mellanstadiet
• Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
• Att kunna använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.