Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Planet Earth II – Del 5: Gräsmarker

Gräsmarker täcker en fjärdedel av all jordens markyta. De extraordinära varelser som lever här måste överleva de hårdaste årstiderna på planeten.
I det här avsnittet möter vi bland annat Saiga-antiloper i Asien – sällan sedda av människor – och gigantiska myrslokar i Brasilien. Vi får även se ett episkt slag mellan lejon och bufflar i en flod. I avsnittet följer vi också elefanter, möss, fåglar och rävar.

Artikelnummer
KMEDIA1718
200,00 kr

Upplev världen från djurens synvinkel. I det här avsnittet besöker vi gräsmarker runt om i världen och följer spektakulära djur och dramatiska scener ur djurens vardag.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Biologi (mellanstadiet)
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Biologi (högstadiet)
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Geografi (högstadiet)
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto