Parasiter - liv på bekostnad av andra

I naturen är alla organismer en del av ett nätverk. De slåss om samma tillgångar, eller blir varandras död. I den här filmen ska vi lära oss om några vanliga parasiter; deras liv och egenskaper. Parasitism är ett speciellt förhållande, som är till den ena varelsens fördel, men till den andras nackdel.

Vi går bland annat igenom begrepp som hemiparasit, ektoparasit och dynt. Vi lär oss dessutom vad det innebär att göken är en häckningsparasit och hur det kommer sig att misteln är en parasit. Vi får i filmen se hur värdväxling går till med exempel av en liten bandmask: genom att förändra värdens beteende blir den ett lättare byte för nästa värd!

Det här är en film för högstadieelever när de läser om ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning (00:00–02:40)
Värdväxling (02:40–05:32)
Djur som värd (05:33–09:38)
Människan som värd (09:39–12:10)
Växter som värd (12:11–13:24)
Påverkan på ekosystem (13:25–SLUT)


“Filmen visar tydligt vilken roll parasiter har och hur de lever.”
– NO-lärare, mellanstadiet

"Den här filmen var väldigt bra och spännande. Jag hade inte hört allt det där förut, bara en del. Det var intressanta fakta. Det var en väldigt bra film!"
– Elev, 14 år

"Det bästa med filmen var förmodligen att jag lärde mig många nya saker och att hastigheten på filmen och rösten var lagom snabb."
– Elev, 12 år

“Saklig. Tydlig och intressant! Den gav mig ett tillfälle att repetera begreppen.”
– Lärare, högstadietArtikelnummer
SOL7513
200,00 kr

Parasitism är ett speciellt förhållande, som är till den ena organismens fördel, men till den andras nackdel. Genom olika exempel lär vi oss om parasiter, t.ex. göken, misteln och bandmasken.   

Biologi, syfte (hela grundskolan)

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.