Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Översvämningar i Bangladesh

Bangladesh ligger vid Ganges delta i Sydasien. Landet drabbas ofta av översvämningar.
Den här filmen tar upp de fysiska och mänskliga orsakerna till översvämningarna. Genom personliga berättelser undersöks vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter översvämningarna har på människorna som bor i landet.
Filmen visar också hur drabbade samhällsgrupper arbetar för att försöka minska sin sårbarhet vid framtida översvämningar.

Kapitel:
- Introduktion
- Varför drabbas Bangladesh av översvämningar så ofta?
- Effekter
- Åtgärder

Artikelnummer
SOL7253
200,00 kr

Varför är just Bangladesh så utsatt för översvämningar? Vilka effekter har dessa översvämningar på landet och hur kan man motverka dessa? I denna film besvaras dessa frågor.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

• Värdering av lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto