Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Överdos – en film om nästa finanskris

”Överdos” är berättelsen om vår tids största ekonomiska kris – den som ligger framför oss. Den här omdiskuterade svenska dokumentären spårar orsakerna till finanskrisen och undersöker den kusliga likheten med dagens situation, när stater som Grekland, Island och till och med Storbritannien och USA tycks riskera att kollapsa. VI får en bra bild av hur en finanskris kan uppstå. Bland de intervjuade finns internationella experter som blev utskrattade när de förutspådde den nuvarande krisen, och som nu säger att det värsta ligger framför oss.

Artikelnummer
KMEDIA1336
200,00 kr

”Överdos” är berättelsen om vår tids största ekonomiska kris – den som ligger framför oss. I denna svenska dokumentär träffar vi bl.a. experterna som förutspådde den senaste krisen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto